Cennik
Wpisany przez Administrator

TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE

Tłumaczenia zwykłe są to tłumaczenia nie wymagające postawienia pieczęci przez tłumacza przysięgłego danego języka. Tłumaczenia takie wykonuje się wszędzie tam gdzie nie wymagane jest uwierzytelnienie czyli na przykład dla potrzeb własnych, wewnętrznych firmy czy innych. W przypadku tłumaczeń zwykłych strona przeliczeniowa, która stanowi jednostkę cenową liczy 1800 znaków ze spacjami. W przypadku wyceny brane są pod uwagę również takie cechy dokumentu przekazanego do tłumaczenia jak jego czytelność, format wyjściowy czy format, w którym dokument ma zostać przekazany odbiorcy. Przy zapytaniu o cenę prosimy zatem o określenie wszystkich warunków, które ma spełniać tłumaczenie.


Poniższa tabela określa jak dzielone są języki ze względu na ich trudność i dostępność tłumaczy

jezyki

TŁUMACZENIA PISEMNE PRZYSIĘGŁE

Tłumaczenie przysięgłe danego dokumentu tj. zawierającego pieczęć i podpis tłumacza przysięgłego upoważnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości do wykonywania czynności tłumacza przysięgłego jest potrzebne w przypadku formalności w  urzędach czyli np. w Wydziale Komunikacji, Urzędzie Stanu Cywilnego, Urzędzie Gminy czy Powiatu,w kancelarii notarialnej,
sądzie czy przedłożenia innym organom władzy państwowej czy instytucji.

W przypadku tłumaczeń przysięgłych strona przeliczeniowa, która stanowi jednostkę cenową liczy 1125 znaków ze spacjami. Tak jak i w przypadku tłumaczeń zwykłych przy wycenie bierzemy pod uwagę takie cechy dokumentu przekazanego do tłumaczenia jak jego czytelność, format wyjściowy czy format, w którym dokument ma zostać przekazany odbiorcy co wpływa na jego cenę.

jezyki

TŁUMACZENIA  USTNE

Ze względu na różnorodność tematyczną oraz inne nie związane z samych językiem warunki ceny tłumaczeń ustnych ustalane są indywidualnie.

Zlecenie zostaje przyjęte do realizacji w momencie obopólnej zgody co do warunków jego wykonania (tj. formatu, ceny, terminu itd.)

Rabaty dla stałych klientów!